Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ZWROT KSIĄŻEK i PODRĘCZNIKÓW

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW

do Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu na czas pandemii COVID – 19

 

 1. Rodzice/Opiekunowie dokonują zwrotu wszystkich wypożyczonych z biblioteki książek i kompletów podręczników zgodnie z harmonogramem - w wyznaczonym dniu i w określonych godzinach.

 2. Książki i podręczniki będą przyjmowane i gromadzone przy głównym wejściu do szkoły.

 3. Pracownik szkoły/Rodzic/Opiekun podczas zwrotu książek powinien przestrzegać ogólnie przyjętych zasad sanitarnych (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz zachować dystans 2m od drugiej osoby. Nie wolno tworzyć zgromadzeń, do miejsca zwrotu należy podchodzić pojedynczo.

 4. Sposób odbioru książek i podręczników:
  1. Przyjmowane są wszystkie wypożyczone książki i pełne komplety podręczników (bez ćwiczeń i podręczników do religii). Uczeń ma obowiązek usunięcia z podręczników foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia uszkodzonych kartek.
  2. Wszystkie książki muszą być zapakowane w jeden worek foliowy. Wewnątrz należy umieścić kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą ucznia, który wypożyczył książki. Jeśli to możliwe, proszę także opisać imieniem i nazwiskiem, klasą worek/reklamówkę.
  3. Zwrot książek potwierdza przyjmujący pracownik szkoły odpowiednią adnotacją na liście klasy w obecności zdającego materiały.
 5. Wszystkie zwrócone zbiory biblioteczne podlegają kwarantannie. Zobowiązuje się wszystkich uczniów, aby do końca roku szkolnego rozliczyli się z biblioteką szkolną i oddali wypożyczone książki. Umożliwi to przeprowadzenie wymaganej kwarantanny.

 6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek i podręczników, sprawdza zgodność z zapisami na kartach czytelnika i listach wypożyczeń. O ewentualnych rozbieżnościach rodzice/ uczniowie informowani są drogą elektroniczną. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub zagubienia rodzic zobowiązany jest do odkupienia książek, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny.

Podstawa prawna:

1, Art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 . poz. 322, 374 i 567)

2.Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.

3.Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020 

 

Harmonogram zwrotu podręczników, książek i innych materiałów edukacyjnych

 

9.06 - wtorek

800-1000  1 a

1000- 1200  1 b

1200-1400  1 c

22.06 - poniedziałek

800-1000  5 a

1000-1200  5 b

1200-1400  5 c

10.06  – środa

800-1000  2 a

1000-1200  2 b

1200-1400  2 c

23.06- wtorek

800-1000  5 d

1000-1200 5 e

1200-1400  6 a

15.06 – poniedziałek

800-1000  3 a

1000-1200  3 b

1200-1400  3 c

24.06 – środa

800-1000  6 b

1000-1200  6 c

1200-1400  6 d

19.06 – piątek

800-1000  8 a

1000-1200  8 b

1200-1400  4 a

 

25.06 – czwartek

800-1000  7 a

1000-1200  7 b

 

1200-1400  Uczniowie pozostałych klas, którzy w wyznaczonym terminie nie oddali książek.

 

 

Data dodania: 2020-06-08 12:39:49
Data edycji: 2020-06-08 10:24:26
Ilość wyświetleń: 968

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

Informacje

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej