Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Tradycyjny sad - ogólnopolski projekt edukacyjny 2024

Tradycyjny sad - ogólnopolski projekt edukacyjny 2024

Nasza szkoła przystąpiła do to ogólnopolskiego projektu grantowego „TRADYCYJNY SAD”,  organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska
Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie. Utworzony przez nas sad prowadzony będzie w sposób naturalny, tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz z zastosowaniem takiego sposobu ochrony, który nie szkodzi środowisku.

Cele projektu:
- zachowanie różnorodności biologicznej
- poprawa zdrowia społeczeństwa
- poznanie sadowniczego dziedzictwa polskich ziem
- restytucja starych odmian drzew.

Nasz zespół realizujący zadania projektowe to uczniowie klasy 7a - „Sadownicy na 6” , którzy pracują pod opieką pani Agnieszki Kaźmierczak.
Projekt podzielony jest na dwa etapy główne. Zakończenie realizacji każdego z nich zwieńczone jest przesłaniem raportu. Działania w etapach polegają na zdobyciu wiedzy, wykorzystaniu jej w praktyce oraz wypromowaniu wykonanych zadań w środowisku szkolnym, lokalnym i przez Internet.

ETAP I – ROZMAWIAMY O SADZIE polega na powołaniu 11-osobowych zespołów (zespół składa się z maks. 10 uczniów i 1 nauczyciela), które zdobywają wiedzę z zakresu sadownictwa i sposobu pielęgnacji drzew (ograniczający negatywny wpływ). Zespoły te mają za zadanie wypromowanie inicjatywy w środowisku szkolnym oraz znalezienie i przygotowanie terenu do założenia minisadu.
Zespół konkursowy:
• zdobywa wiedzę na temat sadownictwa oraz starych odmian drzew owocowych;
• szuka sojuszników w postaci sadowników chroniących drzewa metodami naturalnymi;
• wybiera zestaw tradycyjnych odmian drzew owocowych charakterystycznych dla regionu;
• wykonuje prace przygotowawcze do założenia sadu tj. znajduje teren i ustala formę współużytkowania tego terenu;
• ustala optymalne zabiegi agrotechniczne w oparciu o analizę wybranego terenu;
• rysuje plan i przygotowuje kosztorys wydatków związanych z założeniem minisadu;
• przygotowuje apel lub wideokonferencje na temat minisadu w celu promocji planowanej inicjatywy wśród młodzieży szkolnej.

ETAP II – ZAKŁADAMY SAD to etap zakładania sadu w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu.
Zespół konkursowy:
• prowadzi Kronikę Sadu;
• przeprowadza zajęcia pogłębiające wiedzę wśród młodzieży szkolnej;
• przygotowuje materiały promocyjne (plakaty, ulotki, prezentację adresowaną do dorosłych);
• organizuje Forum Rodziców – spotkanie z rodzicami uczniów szkoły na którym popularyzuje ideę tradycyjnych sadów. Spotkanie z rodzicami może zostać przeprowadzone w trybie online.
• przeprowadza prace sadownicze w terenie – sadzenie drzewek i roślin towarzyszących wraz z ewentualnym wygrodzeniem terenu.
Nasz zespół wysłał raport z pierwszego etapu i czeka na wyniki. Mamy nadzieję, że otrzymamy grant i na wiosnę zasadzimy kolejne drzewka owocowe.


Projekt "Tradycyjny Sad" organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

W ostatnich pięćdziesięciu latach wyginęło ponad 80% stanu drzew starych odmian. Wyginęły, bo nastała moda na sady produkcyjne = towarowe = przemysłowe. Więcej, szybciej, lepiej! Natura nie lubi drogi na skróty i niechybnie wystawia rachunek. Im mniejsza pula odmian drzew tym łatwiej radzą sobie z nimi szkodniki. Tym więcej trzeba użyć środków chemicznych, aby uzyskać wysokie plony.
Proces uprzemysłowienia naszego codziennego życia sięgnął tak daleko, że dotyczy także uprawy owoców, powszechnie uważanych za źródło i symbol zdrowia. Jednak owoce z sadów poddanych wielokrotnym zabiegom chemicznym nie posiadają takich walorów prozdrowotnych jak owoce uprawiane naturalną metodą, w tradycyjnym sadzie przyzagrodowym. Tak więc tylko pozornie tematem konkursu jest powrót do przeszłości. Powrót do tradycji może być właśnie furtką do zdrowia młodego pokolenia w przyszłości.
Dodatkowym walorem udziału w projekcie „Tradycyjny Sad” jest uczestniczenie w jego ramach w projekcie pomologicznym prowadzonym przez Polską Akademię Nauk - Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej. Dotyczy on tworzenia banku genów ginących już odmian historycznych. Polega na zbieraniu informacji o starych drzewach tradycyjnych odmian i katalogowaniu w postaci ogólnopolskiej mapy ich stanowisk. Działania w konkursie szkolnym wspomogą odzyskiwanie naturalnego dziedzictwa Polski.
LINK DO STRONY PROJEKTU "TRADYCYJNY SAD" :
http://www.tradycyjnysad.pl/index.php?m=ho

 

 

Poniżej zamieszczamy dwa załączniki - zerknij. 

Data dodania: 2024-03-07 11:49:13
Data edycji: 2024-03-07 11:57:27
Ilość wyświetleń: 101

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

Informacje

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej