Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Regulamin Szkolnego Konkursu

na Logo Szkoły Promującej Zdrowie

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu
 2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest szkolny koordynator promocji zdrowia pani Monika Fabin we współpracy z członkami zespołu ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu
 1. Cele konkursu:
 • zapoznanie się przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z ideą programu Szkoła Promująca Zdrowie,
 • zdobycie wiedzy na temat koncepcji, strategii i definicji Szkoły Promującej Zdrowie,
 • poznanie standardów Szkoły Promującej Zdrowie,
 • rozwijanie u uczniów umiejętności plastycznych, informatycznych,
 • promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
 1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo Szkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej. Zwycięskie logo będzie specjalnym logiem naszej szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  Praca plastyczna przedstawiająca logo Szkoły Promującej Zdrowie ma spełniać następujące wymogi:
 • uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci logo, które musi zawierać nazwę: „Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu” i  „Szkoła  Promująca Zdrowie” oraz elementy kojarzące się z działaniami na rzecz zdrowia,
 • format pracy A3 lub A4,
 • technika wykonania pracy dowolna,
 • praca płaska (dopuszcza się wykonanie pracy w wybranym graficznym programie komputerowym : wykonana praca w programie komputerowym musi być wydrukowana i zapisana na płycie CD)
 • praca powinna być podpisana czytelnie z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach wiekowych:

- I kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej,

- II kategoria: klasy 4- 6 szkoły podstawowej

- III kategoria : klasy 7-8 SP oraz klasa 3 GS

W każdej kategorii komisja konkursowa przydzieli pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Uczniowie klas I-III SP oddają prace swoim wychowawcom następnie wychowawcy przekazują  prace koordynatorowi Pani Monice Fabin

Uczniowie klas 4 – 6 SP oraz  7 - 8 SP i 3 gimnazjum dostarczają prace do Pani Moniki Fabin

Prace można składać do dnia 09. 04. 2019r.

Przy ocenianiu prac konkursowych brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, technika wykonanej pracy, estetyka wykonania pracy, czytelność projektu, a także spójność wykonanego logo
z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie. Spośród nagrodzonych prac w trzech kategoriach wiekowych zostanie wyłonione jedno logo, które będzie naszym szkolnym logiem Szkoły Promującej Zdrowie.

 1. W skład komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne uczniów wchodzić będzie szkolny koordynator promocji zdrowia (przewodnicząca komisji), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego nr 1 w Bolesławcu , a także 3 członków zespołu ds. promocji zdrowia.
 2. W konkursie do wygrania przez uczniów czekają ciekawe nagrody.
 3. Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Informacje o Programie Szkoła Promująca Zdrowie znajdują się m.in. na stronie internetowej Szkoły www.sp1.boleslawiec.eu w zakładce Szkoła.
 5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie oraz na tablicy Szkoły Promującej Zdrowie dnia 26.04.2019r.

                                               

                                                                                                 Koordynator  Szkoły Promującej Zdrowie

                                                                                                                        Monika Fabin

Data dodania: 2019-03-19 11:54:17
Data edycji: 2019-03-19 16:34:47
Ilość wyświetleń: 607

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

Informacje

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej